ZAŠTO SE LJUDI RAZLIKUJU U MOTIVACIJI KA POSTIGNUĆU? BLIZANAČKA PORODIČNA STUDIJA

  • Lea Klassen Departman za psihologiju, Fakultet za psihologiju i sport, Univerzitet u Bilefeldu
  • Eike F. Eifler Departman za psihologiju, Fakultet za psihologiju i sport, Univerzitet u Bilefeldu
  • Anke Hufer Departman za psihologiju, Fakultet za psihologiju i sport, Univerzitet u Bilefeldu
  • Rainer Riemann Departman za psihologiju, Fakultet za psihologiju i sport, Univerzitet u Bilefeldu
Ključne reči: bihejvioralna genetika, motivacija ka postignuću, nuklearni porodični dizajn

Apstrakt

Iako mnoge prethodne studije naglašavaju doprinose sredinskih činilaca, poput roditeljskog doma i školskog okruženja, motivaciji ka postignuću, klasične blizanačke studije sugerišu da i aditivni genetski i nedeljeni sredinski uticaji mogu da objasne individualne razlike u oblikovanju ovog fenotipa. Primenom nuklearnog porodičnog dizajna na podatke nemačke nacionalne TwinLife studije, analizirani su genski i sredinski doprinosi ispoljavanju motivacije ka postignuću kod adolescenata i mladih odraslih osoba. Kao što se očekivalo, rezultati su ukazali na značajne uticaje aditivne i neaditivne genetske komponente, kao i na značajne uticaje deljene sredine. Najveći procenat varijanse objašnjen je nedeljenim sredinskim uticajima, ukazujući tako na važnost individualnih iskustava u formiranju razlika u motivaciji ka postignuću. Rezultati ovog istraživanja ukazuju na potrebnu reviziju modela i teorija koje objašnjavaju varijacije u motivaciji ka postignuću isključivo kroz razlike u porodičnoj socijalizaciji.

Objavljeno
14. 01. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci