Filozofski fakultet u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

Glavni kontakt

Ljiljana Mihić
Prof. dr

Pomoćni kontakt

Bojana Dinić