Obaveštenja

Primenjena psihologija je časopis Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Časopis je finansijski podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Primenjena psihologija objavljuje originalne naučne radove, kratke izveštaje i pregledne članke iz različitih oblasti primenjene psihologije poput organizacione, socijalne, pedagoške, razvojne,mentalnog zdravlja, savetovanja, sportske psihologije i sl.

ISSN: 1821-0147
eISSN: 2334-7287

Časopis je indeksiran u sledećim bazama: