DESET GODINA OD POKRETANJA ČASOPISA PRIMENJENA PSIHOLOGIJA

Authors

  • Jasmina Kodžopeljić
  • Ljiljana Mihić
  • Jasmina Pekić

Abstract

Ideja o pokretanju novog naučnog časopisa pojavila se na Odseku za psihologiju 2007. godine kao rezultat iskazane potrebe da se poveća broj publikacija sa kvartalnim izlaženjem u kojima bi se objavljivali radovi iz različitih oblasti psihologije. Relativno mali broj domaćih časopisa u kojima su se mogli objavljivati rezultati psiholoških istraživanja nije više mogao u potpunosti da odgovori potrebama narasle naučne produkcije iz ove oblasti. Namera je bila da novi časopis bude otvoren za najširi spektar psiholoških istraživačkih područja, ali da autori članaka u prikazivanju svojih istraživanja ukažu i na praktične implikacije i mogućnost primene dobijenih rezultata. Shodno toj koncepciji odabran je naziv Primenjena psihologija.

Nakon donošenja odluke o pokretanju časopisa, dalja razrada ideje i realizacija aktivnosti neophodnih za pokretanje nove publikacije poverena je petočlanom timu koga su sačinjavali nastavnici i saradnici iz različitih psiholoških disciplina sa novosadskog Odseka za psihologiju: Jasmina Kodžopeljić, Dušanka Mitrović, Ljiljana Mihić, Nebojša Majstorović i Petar Čolović. Kako je od samog početka Primenjena psihologija zamišljena kao naučni časopis koji bi daleko prevazilazio okvire svog izdavača, Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, redakcija časopisa je ubrzo proširena najpre članovima sa drugih odseka i odeljenja za psihologiju iz Srbije i regiona, a nešto kasnije je upotpunjena i inostranim članovima. Pored toga, na spisku recenzenata od samog početka nalazili su se recenzenti iz celog regiona bivše Jugoslavije.

Prvi broj izašao je 2008. godine, i u tom volumenu časopisa pojavila su se dva dvobroja. U prvoj godini svog izlaženja Primenjena psihologija prevashodno se oslanjala na naučnu produkciju autora iz svoje matične kuće, ali je već u narednom volumenu broj autora sa strane značajno porastao, i sadržaj časopisa je vrlo brzo prerastao granice matičnog Odseka za psihologiju. Od 2009. godine dinamika izlaženja časopisa je kvartalna, sa četiri broja u svakom volumenu. Uprkos početničkim teškoćama koje prate nastanak svake nove periodične publikacije, od samog početka su kroz proces recenziranja postavljeni standardi naučnog kvaliteta kakvi postoje u etabliranim naučnim časopisima sa dugogodišnjom tradicijom izlaženja. Kontinuitet i redovnost brojeva, ali i kvalitet objavljenih radova pozitivno su vrednovani od strane Matičnog odbora za društvene nauke, te se Primenjena psihologija vrlo brzo našla na listi časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Status vrhunskog časopisa od nacionalnog značaja dobija već 2012. godine, da bi se 2013. godine našla u najvišoj kategoriji nacionalnih časopisa od međunarodnog značaja. Spisak autora koji su tokom proteklih 10 godina ovde objavili svoje radove, daje za pravo da se kaže da je časopis Primenjena psihologija postao publikacija ne samo od nacionalnog, već i od regionalnog značaja.

Prof. dr Jasmina Kodžopeljić, glavni i odgovorni urednik Primenjene psihologije od 2008. do 2011. godine

 ***

Drugo uredništvo Primenjene psihologije je počelo sa radom tokom 2012. godine. Činili su ga nastavnici i saradnici iz različitih psiholoških disciplina sa novosadskog Odseka za psihologiju, beogradskog Odeljenja za psihologiju i Instituta za psihologiju u Beogradu: Ljiljana Mihić, Marija Zotović, Dejan Pajić, Boris Popov, Aleksandra Trogrlić, Bojana Dinić, Lazar Tenjović i Zora Krnjaić. Kako bi se obezbedio kontinuitet u izdavačkoj politici i praksi, novi uredik časopisa je biran iz redova prethodnog uredništva. Paraleno sa naporima da se održe i unaprede standardi kako bi se zadržala kategorija časopisa na nacionalnom nivou, novo uredništvo je akcenat stavilo i na unapređenje kvaliteta časopisa kako bi ga plasirao u međunarodne citatne baze.

Zahvaljujući posvećenom radu uredništva, Primenjena psihologija je tokom 2016. godine ušla u citatnu bazu Emerging Sources Citation Index (ESCI) pod pokriviteljstvom Clarivate Analytics’ (bivši Thomson Reuters’) Web of Science. Pristup ovoj bazi je, u suštini, prvi korak koji mora da se ostvari pre nego što se časopis razmatra za pristup bazi kao što je Social Science Citation Index. Iako časopisi u ESCI nemaju impakt faktor, postoje određene koristi kako za sam časopis tako i za autore. Naime, dok sa jedne strane časopisu raste vidljivost, autori, sa druge strane, imaju koristi budući da se radovi objavljeni u časopisima koji su indeksirani u ESCI koriste u računanju h-indeksa, tj. indeksa koji označava produktivnost i uticajnost pojedinačnog autora.

Sledeći veliki korak Primenjena psihologija je ostvarila tokom 2017. godine kada je prihvaćena za uključenje u SCOPUS bazu. Savetodavno telo koje je donelo pozitivan sud i predlog da se Primenjena psihologija uključi u SCOPUS je kao važne karakteristike časopisa izdvojilo sledeće: kvalitetni naučni radovi, dobra citiranost, kao i značaj časopisa za psihološku akademsku i profesionalnu zajednicu u Srbiji.

Prof. dr Ljiljana Mihić, glavni i odgovorni urednik Primenjene psihologije od 2012. do 2017. godine

 ***

 Izuzetna je čast nadovezati se rečju i delima na prethodno opisana dostignuća u uređivanju časopisa Primenjena psihologija. U godini jubileja časopisa ranije oformljeno uredništvo upotpunjeno je novim članovima. Reč je, naime, o nastavnicima i saradnicima sa novosadskog Odseka za psihologiju, odnosno beogradskog Odeljenja za psihologiju, koji naučno deluju u okviru različitih psiholoških disciplina, a to su: Jasmina Pekić, Ana Genc, Vanja Ković i Ilija Milovanović (sekretar časopisa). Internacionalnom savetu redakcije pridružila se i Milica Va

siljević, naučni saradnik u okviru Istraživačkog centra za ponašanje i zdravlje, sa Univerziteta u Kembridžu. Imajući u vidu uzlaznu putanju razvoja časopisa, koju dugujemo pregalaštvu i stručnosti uredništva u prethodna dva saziva, novo uredništvo se nalazi pred imperativom održanja kvaliteta časopisa u svim onim aspektima koji su od značaja za njegovo priključenje novim citatnim bazama. U povodu desetogodišnjice od osnivanja Primenjene psihologije, prvi broj časopisa u 2018. godini upotpunjen je dodatkom u vidu bibliografije naučnih radova sa pratećim registrima, kome je moguće pristupiti na URL adresi: http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs. Na ovom iscrpnom osvrtu na razvoj Primenjene psihologije od naučnog do časopisa od međunarodnog značaja, posebno se zahvaljujemo Jeleni Jovin, diplomiranom psihologu i bibliotekaru - informatoru u Odeljenju za očuvanje i korišćenje publikacija u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu.

Prof. dr Jasmina Pekić, glavni i odgovorni urednik Primenjene psihologije od 2018. godine

Downloads

Published

How to Cite

Kodžopeljić, J., Mihić, L., & Pekić, J. DESET GODINA OD POKRETANJA ČASOPISA PRIMENJENA PSIHOLOGIJA. Primenjena Psihologija, 11(1), 5–7. Retrieved from https://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2103

Issue

Section

Introduction