JAVNO MNJENJE SRBIJE O HAŠKOM TRIBUNALU: KOKOŠKA ILI JAJE?

  • Mikloš Biro Odsek za psihologiju Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija (sada u penziji)

Apstrakt

Rad prikazuje rezultate sedam ispitivanja javnog mnjenja u Srbiji (u periodu 2000−2011) u kojima je postavljeno pitanje o tome da li je Haški tribunal pristrasan prema Srbima. Promene u stavovima tokom posmatranih godina autor dovodi u vezu sa javnim izjavama političkih lidera o Tribunalu, kao i sa prikazivanjem činjenica o srpskim ratnim zločinima u srpskim medijima. Iako demonstrirana povezanost ne može biti interpretirana kauzalno, autor upozorava na značajnu ulogu kreatora javnog mnjenja i nudi pretpostavku da političari i mediji nisu reagovali reaktivno na stavove građana (kao što su često tvrdili), već da su, obrnuto, svojim izjavama i iznošenjem činjenica značajno doprinosili stavovima građana Srbije o Haškom tribunalu.

Reference

Belgrade Centre for Human Rights & SMMRI (2003). Public opinion in Serbia: Attitudes toward the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Belgrade: Belgrade Centre for Human Rights.
Biro, M., Ajduković, D., Čorkalo, D., Djipa, D., Milin, P., & Weinstein, H. M. (2004). Attitudes towards justice and social reconstruction in Bosnia and Herzegovina and Croatia. In E. Stover & H. M. Weinstein (Eds.), My neighbor, my enemy: Justice and community after mass atrocity. Cambridge: Cambridge University Press.
Biro, M., Logar-Đurić, S., & Bogosavljević, S. (2000). Politički uticaj državnih i nezavisnih televizija u Srbiji. Nova srpska politička misao, 6, 227−242.
Biro, M., Mihić, V., Milin, P., & Logar, S. (2002). Did socio-political changes in Serbia changed the level of authoritarianism and ethnocentrism of citizens? Psihologija, 35, 37−47.
Čavoški, K. (1998). Hag protiv pravde [The Hague against justice]. Beograd: IKP „Nikola Pašić”.
Demostat (2017). Obaveštenost građana Srbije o ratovima '90-ih godina, ratnim zločinima i suđenjima optuženima za ratne zločine. Retrieved from http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2017/12/Istrazivanje_javnog_mnjenja_Sudjenja_za_ratne_zlocine_Demostat.pdf
Hayden, R. M. (1999). Biased justice: Humanrightsism and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Cleveland State Law Review, 47, 1−549.
Kelman, H. C., & Hamilton, V. L. (1989). Crimes of obedience. New Haven: Yale University Press.
OSCE, Belgrade Center for Human Rights, & IPSOS (2011). Attitudes towards war crimes issues, ICTY and the national judiciary. Retrieved from http://www.osce.org/serbia/90422?download=true.
Pettigrew, T. F. (1979). The ultimate attribution error: Extending Allport’s cognitive analysis of prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 5, 461−476.
Tajfel, H., & Forgas, J. P. (2000). Social categorization: Cognitions, values and groups. In C. Stangor (Ed.), Stereotypes and prejudice (pp. 43−63). Philadelphia: Psychology Press.
Tajfel, H., & Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. Austin & S. Worchel (Rds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33−48). Monterey, CA: Brooks/Cole.
Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: Blackwell.
Objavljeno
11. 01. 2018.