KakaoKTT: SPSS makro za ajtem analizu - klasični model

  • Stanislav Fajgelj Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
  • Bojan Janičić Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Apstrakt

U radu je prikazan KAKAOKTT, jedan od programa za ajtem analizu testa iz skupa KAKAO. Skup KAKAO je namenjen ajtem analizi mernih instrumenata iz oblasti nauka o ponašanju. Programi su izrađeni u Matrix jeziku, kao makroi u okviru statističkog paketa SPSS. To su makro programi otvorenog koda (open source), besplatni su, za njihovo odvijanje potreban je statistički paket SPSS i vrlo su jednostavni za upotrebu. Makro KakaoKTT je namenjen ajtem analizi zasnovanoj na klasičnoj testnoj teoriji. Sadrži probrani skup mernih karakteristika ajtema i testa, kao i kratak opis svakog prikazanog koeficijenta. Osim klasičnih poka-zatelja obuhvaćeni su i pokazatelji mernih svojstava bazirani na Gutma-novom mernom modelu. KakaoKTT prihvata dihotomne i polihotomne ajteme koji su skorovani u istom smeru.
Objavljeno
26. 12. 2008.
Sekcija
Članci