Vizuelni faktori estetske preferencije mobilnih telefona

  • Danka Purić Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Vladimir Mišić Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Apstrakt

U ovom radu ispitivan je uticaj pojedinih vizuelnih atributa mobilnih telefona na estetske preferencije telefona od strane ispitanika. Sistematski su varirane veličina telefona, izduženost (odnos između visine i širine stranica) i zaobljenost kontura, a ispitanici su svoje estetske preferencije telefona iskazali u vidu rangova na kontimuumu lepo – ružno. Dobijen je značajan efekat veličine telefona, i to u korist većih telefona, koje ispitanici preferiraju. Tumačenje kategorizacije verbalnih odgovora ispitanika na pitanja zašto su određene telefone ocenili kao najlepše, odnosno najružnije, pokazalo je da podjednak broj ispitanika preferira zaobljene kao i telefone oštrijih ivica, s tim što se telefoni izrazito zaobljene konture najmanje preferiraju. Kao kriterijumi lepog, odnosno ružnog telefona javljaju se još i sledeći atributi: jednostavnost telefona, veličina ekrana i karakteristike tastature.
Objavljeno
29. 09. 2010.
Broj časopisa
Sekcija
Članci