Prevladavanje stresa u adolescenciji: relacije sa karakteristikama ličnosti i mentalnim zdravljem

  • Marija Zotović Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju
  • Jelica Petrović Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju

Apstrakt

Istraživanje prikazano u okviru ovog rada sprovedeno je da bi se dobili odgovori na tri istraživačka pitanja. Prvo pitanje odnosi se na strukturu prevladavanja kod adolescenata – koje dimenzije ili stilovi prevladavanja se mogu identifikovati na osnovu odgovora ispitanika o upotrebi različitih strategija prevladavanja? Drugo pitanje odnosi se na mogućnost predikcije upotrebe identifikovanih stilova prevladavanja na osnovu dimenzija ličnosti prema modelu Velikih pet. U okviru trećeg pitanja ispituje se značaj stilova prevladavanja kao prediktora nekih aspekata mentalnog zdravlja adolescenata. Istraživanje je izvršeno na uzorku od 225 učenika prvog i četvrtog razreda srednjih škola. Ispitivanjem strukture prevladavanja registrovane su bazične dimenzije prevladavanja. Strategije usmerene na emocije grupisale su se u okviru istoimenog faktora, dok su se u okviru prevladavanja usmerenog na problem diferencirale pristupajuće od izbegavajućih strategija. Osobine savesnost, emocionalna stabilnost i prijatnost izdvojile su se kao prediktori stilova prevladavanja usmerenih na problem, koji su se pokazali povezanim sa odsustvom problema u ponašanju i psihološkim blagostanjem. Neuroticizam, i u manjoj meri ekstraverzija, pokazali su se kao prediktori prevladavanja usmerenog na emocije, čija je upotreba, prema rezultatima ovog istraživanja, u negativnoj vezi sa indikatorima mentalnog zdravlja.
Objavljeno
28. 09. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci