Blic sećanja - sećanja na izuzetne društveno-političke događaje

  • Milena Dulanović Filozofski fakultet, Beograd
  • Nebojša Petrović Filozofski fakultet, Beograd

Apstrakt

Izrazito živa, precizna, detaljna i dugotrajna sećanja koja nastaju nakon nekog neočekivanog, značajnog i emocionalno snažnog događaja, poznata su pod nazivom blic sećanja. U radu je predstavljeno ispitivanje sećanja na dva izuzetna društveno-politička događaja u našoj zemlji, smrt nekadašnjeg predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita i nekadašnjeg premijera Republike Srbije Zorana Đinđića. Uzorak čini 123 ispitanika, oba pola, iznad četrdeset godina starosti, iz pet gradova Srbije. Podaci su prikupljeni kroz polustandardizovani intervju koji je na osnovu prethodno prikupljenih teorijskih znanja o blic sećanjima oblikovan za potrebe ovog istraživanja. Kvalitativnom analizom odgovora ispitanika, samoprocenom sećanja i procenom od strane dva nezavisna procenjivača utvrđeno je da data sećanja zadovoljavaju neophodne karakteristike, kako bi ih odredili kao blic sećanja. Potvrđena je i vrlo visoka uverenost ispitanika u bogatstvo i 'živost' ovih sećanja, kao i njihova dugotrajnost. Rezultati ukazuju i na postojanje razlika u samoproceni sećanja u zavisnosti od pola ispitanika kao i stava prema ispitivanim političkim figurama, ali ne i od uzrasta i mesta stanovanja.
Objavljeno
09. 03. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci