Otkrivanјe obmanjujućeg ponašanja primenom analize sadržaja iskaza

  • Valentina Baić Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
  • Sanja Batić DOO „DES”, Novi Sad

Apstrakt

Osnovni cilj ovog kvazi-eksperimentalnog istraživanja bio je da se utvrdi uspešnost procene istinitosti iskaza u zavisnosti od poznavanja verbalnog ponašanja u situaciji laganja. U istraživanju je učestovalo 80 ispitanika (63 muškarca i 17 žena, starosti 21–24 godine), studenata Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, podeljenih u eksperimentalnu i kontrolnu grupu. Eksperimentalnoj grupi je prethodno održanopredavanje o najznacčajnijim tehnikama za detekciju laganja, baziranimna verbalnim ponašanjima, dok je kontrolna grupa trebalo da se oslonina implicitne pretpostavke i dotadašnja znanja. Zadatak obe grupe ispitanikasastojao se u proceni ucčestalosti verbalnih ponašanja navedenih u ček-listi i oceni istinitost iskaza subjekata prikazanih na video snimcima.Verbalna ponašanja su izabrana na bazi dosadašnjih naučnih saznanja oobmanjujućem ponašanju.

Rezultati Mann–Whitneyjevog testa pokazuju da su ispitanici iz eksperimentalnegrupe bili značajno uspešniji u ukupnoj tačnosti procene istinitosti iskaza (z = -2.71, p < .01), tačnosti procene istinitih iskazatj. negativnoj prediktivnoj vrednosti (z = -4.29, p < .01), senzitivnostiza lažne iskaze (z = -2.00, p < .05) i specifičnosti za istinite iskaze(z = -4.25, p < .01). Za uspeh u proceni lažnog iskaza bilo je merodavnoda li su ispitanici češće prepoznali prisutnost perioda kašnjenja i dužih odgovora, odnosno ređe prepoznali prisutnost negativnih izjava i količine,kvaliteta i opširnosti detalja. Osobe koje su bile uspešnije u prepoznavanjuistinitih iskaza ređe su prepoznavale logičku strukturu. Rezultatisu u skladu sa Undeutschovom hipotezom i efektom kognitivnog opterećenja.

Objavljeno
19. 03. 2013.
Broj časopisa
Sekcija
Članci