Izdavač: Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

ISSN: 1821-0147

eISSN: 2334-7287

Svrha
Primenjena psihologija objavljuje originalne naučne radove, kratke izveštaje i pregledne članke iz različitih oblasti primenjene psihologije poput organizacione, socijalne, pedagoške, razvojne,mentalnog zdravlja, savetovanja, sportske psihologije i sl.

Indeksiranje
EBSCO Publishing, Inc.
The Emerging Sources Citation Index