Otašević, Biljana, and Valentina Sekereš. “PREDIKTORI NAVIJAČKOG IDENTITETA: DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, DIMENZIJE REVIDIRANOG GRAYOVOG MODELA I KOGNICIJE O NASILJU”. Primenjena psihologija 8, no. 4 (January 13, 2016): 453–469. Accessed December 6, 2021. https://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/1567.