Otašević, B., and V. Sekereš. “PREDIKTORI NAVIJAČKOG IDENTITETA: DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, DIMENZIJE REVIDIRANOG GRAYOVOG MODELA I KOGNICIJE O NASILJU”. Primenjena Psihologija, vol. 8, no. 4, Jan. 2016, pp. 453-69, doi:10.19090/pp.2015.4.453-469.