[1]
B. Otašević and V. Sekereš, “PREDIKTORI NAVIJAČKOG IDENTITETA: DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, DIMENZIJE REVIDIRANOG GRAYOVOG MODELA I KOGNICIJE O NASILJU”, PP, vol. 8, no. 4, pp. 453–469, Jan. 2016.