Otašević, Biljana, and Valentina Sekereš. 2016. “PREDIKTORI NAVIJAČKOG IDENTITETA: DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, DIMENZIJE REVIDIRANOG GRAYOVOG MODELA I KOGNICIJE O NASILJU”. Primenjena Psihologija 8 (4):453-69. https://doi.org/10.19090/pp.2015.4.453-469.