[1]
Simić, A. 2023. Goal-Setting Interventions in Sports: Public Goal Monitoring Improves Swimmers’ Motivation and Performance. Primenjena psihologija. 16, 2 (Jun. 2023), 175–203. DOI:https://doi.org/10.19090/pp.v16i2.2433.