[1]
Otašević, B. and Sekereš, V. 2016. PREDIKTORI NAVIJAČKOG IDENTITETA: DEMOGRAFSKI POKAZATELJI, DIMENZIJE REVIDIRANOG GRAYOVOG MODELA I KOGNICIJE O NASILJU. Primenjena psihologija. 8, 4 (Jan. 2016), 453–469. DOI:https://doi.org/10.19090/pp.2015.4.453-469.