Applied Psychology http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp Applied Psychology Filozofski fakultet u Novom Sadu en-US Applied Psychology 1821-0147 DESET GODINA OD POKRETANJA ČASOPISA PRIMENJENA PSIHOLOGIJA http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2103 <p style="text-align: justify;">Ideja o pokretanju novog naučnog časopisa pojavila se na Odseku za psihologiju 2007. godine kao rezultat iskazane potrebe da se poveća broj publikacija sa kvartalnim izlaženjem u kojima bi se objavljivali radovi iz različitih oblasti psihologije. Relativno mali broj domaćih časopisa u kojima su se mogli objavljivati rezultati psiholoških istraživanja nije više mogao u potpunosti da odgovori potrebama narasle naučne produkcije iz ove oblasti. Namera je bila da novi časopis bude otvoren za najširi spektar psiholoških istraživačkih područja, ali da autori članaka u prikazivanju svojih istraživanja ukažu i na praktične implikacije i mogućnost primene dobijenih rezultata. Shodno toj koncepciji odabran je naziv <em>Primenjena psihologija</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Nakon donošenja odluke o pokretanju časopisa, dalja razrada ideje i realizacija aktivnosti neophodnih za pokretanje nove publikacije poverena je petočlanom timu koga su sačinjavali nastavnici i saradnici iz različitih psiholoških disciplina sa novosadskog Odseka za psihologiju: Jasmina Kodžopeljić, Dušanka Mitrović, Ljiljana Mihić, Nebojša Majstorović i Petar Čolović. Kako je od samog početka <em>Primenjena psihologija </em>zamišljena kao naučni časopis koji bi daleko prevazilazio okvire svog izdavača, Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, redakcija časopisa je ubrzo proširena najpre članovima sa drugih odseka i odeljenja za psihologiju iz Srbije i regiona, a nešto kasnije je upotpunjena i inostranim članovima. Pored toga, na spisku recenzenata od samog početka nalazili su se recenzenti iz celog regiona bivše Jugoslavije.</p> <p style="text-align: justify;">Prvi broj izašao je 2008. godine, i u tom volumenu časopisa pojavila su se dva dvobroja. U prvoj godini svog izlaženja <em>Primenjena psihologija </em>prevashodno se oslanjala na naučnu produkciju autora iz svoje matične kuće, ali je već u narednom volumenu broj autora sa strane značajno porastao, i sadržaj časopisa je vrlo brzo prerastao granice matičnog Odseka za psihologiju. Od 2009. godine dinamika izlaženja časopisa je kvartalna, sa četiri broja u svakom volumenu. Uprkos početničkim teškoćama koje prate nastanak svake nove periodične publikacije, od samog početka su kroz proces recenziranja postavljeni standardi naučnog kvaliteta kakvi postoje u etabliranim naučnim časopisima sa dugogodišnjom tradicijom izlaženja. Kontinuitet i redovnost brojeva, ali i kvalitet objavljenih radova pozitivno su vrednovani od strane Matičnog odbora za društvene nauke, te se <em>Primenjena psihologija </em>vrlo brzo našla na listi časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Status vrhunskog časopisa od nacionalnog značaja dobija već 2012. godine, da bi se 2013. godine našla u najvišoj kategoriji nacionalnih časopisa od međunarodnog značaja. Spisak autora koji su tokom proteklih 10 godina ovde objavili svoje radove, daje za pravo da se kaže da je časopis <em>Primenjena psihologija </em>postao publikacija ne samo od nacionalnog, već i od regionalnog značaja.</p> <p style="text-align: right;">Prof. dr Jasmina Kodžopeljić, glavni i odgovorni urednik <em>Primenjene psihologije </em>od 2008. do 2011. godine</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;***</p> <p>Drugo uredništvo <em>Primenjene psihologije </em>je počelo sa radom tokom 2012. godine. Činili su ga nastavnici i saradnici iz različitih psiholoških disciplina sa novosadskog Odseka za psihologiju, beogradskog Odeljenja za psihologiju i Instituta za psihologiju u Beogradu: Ljiljana Mihić, Marija Zotović, Dejan Pajić, Boris Popov, Aleksandra Trogrlić, Bojana Dinić, Lazar Tenjović i Zora Krnjaić. Kako bi se obezbedio kontinuitet u izdavačkoj politici i praksi, novi uredik časopisa je biran iz redova prethodnog uredništva. Paraleno sa naporima da se održe i unaprede standardi kako bi se zadržala kategorija časopisa na nacionalnom nivou, novo uredništvo je akcenat stavilo i na unapređenje kvaliteta časopisa kako bi ga plasirao u međunarodne citatne baze.</p> <p>Zahvaljujući posvećenom radu uredništva<em>, Primenjena psihologija </em>je tokom 2016. godine ušla u citatnu bazu <em>Emerging Sources Citation Index (ESCI) </em>pod pokriviteljstvom Clarivate Analytics’ (bivši Thomson Reuters’) Web of Science. Pristup ovoj bazi je, u suštini, prvi korak koji mora da se ostvari pre nego što se časopis razmatra za pristup bazi kao što je Social Science Citation Index. Iako časopisi u ESCI nemaju impakt faktor, postoje određene koristi kako za sam časopis tako i za autore. Naime, dok sa jedne strane časopisu raste vidljivost, autori, sa druge strane, imaju koristi budući da se radovi objavljeni u časopisima koji su indeksirani u ESCI koriste u računanju h-indeksa, tj. indeksa koji označava produktivnost i uticajnost pojedinačnog autora.</p> <p>Sledeći veliki korak <em>Primenjena psihologija </em>je ostvarila tokom 2017. godine kada je prihvaćena za uključenje u SCOPUS bazu. Savetodavno telo koje je donelo pozitivan sud i predlog da se <em>Primenjena psihologija </em>uključi u SCOPUS je kao važne karakteristike časopisa izdvojilo sledeće: kvalitetni naučni radovi, dobra citiranost, kao i značaj časopisa za psihološku akademsku i profesionalnu zajednicu u Srbiji.</p> <p style="text-align: right;">Prof. dr Ljiljana Mihić, glavni i odgovorni urednik <em>Primenjene psihologije </em>od 2012. do 2017. godine</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;***</p> <p>&nbsp;Izuzetna je čast nadovezati se rečju i delima na prethodno opisana dostignuća u uređivanju časopisa <em>Primenjena psihologija</em>. U godini jubileja časopisa ranije oformljeno uredništvo upotpunjeno je novim članovima. Reč je, naime, o nastavnicima i saradnicima sa novosadskog Odseka za psihologiju, odnosno beogradskog Odeljenja za psihologiju, koji naučno deluju u okviru različitih psiholoških disciplina, a to su: Jasmina Pekić, Ana Genc, Vanja Ković i Ilija Milovanović (sekretar časopisa). Internacionalnom savetu redakcije pridružila se i Milica Va</p> <p>siljević, naučni saradnik u okviru Istraživačkog centra za ponašanje i zdravlje, sa Univerziteta u Kembridžu. Imajući u vidu uzlaznu putanju razvoja časopisa, koju dugujemo pregalaštvu i stručnosti uredništva u prethodna dva saziva, novo uredništvo se nalazi pred imperativom održanja kvaliteta časopisa u svim onim aspektima koji su od značaja za njegovo priključenje novim citatnim bazama. U povodu desetogodišnjice od osnivanja <em>Primenjene psihologije</em>, prvi broj časopisa u 2018. godini upotpunjen je dodatkom u vidu bibliografije naučnih radova sa pratećim registrima, kome je moguće pristupiti na URL adresi: <a href="http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs">http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs</a>. Na ovom iscrpnom osvrtu na razvoj <em>Primenjene psihologije </em>od naučnog do časopisa od međunarodnog značaja, posebno se zahvaljujemo Jeleni Jovin, diplomiranom psihologu i bibliotekaru - informatoru u Odeljenju za očuvanje i korišćenje publikacija u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu.</p> <p style="text-align: right;">Prof. dr Jasmina Pekić, glavni i odgovorni urednik <em>Primenjene psihologije </em>od 2018. godine</p> Jasmina Kodžopeljić Ljiljana Mihić Jasmina Pekić ##submission.copyrightStatement## 2018-06-21 2018-06-21 11 1 5 7 MODEL OF EFFECTS OF CULTURAL CAPITAL AND MOTIVATIONAL FACTORS ON KEY COMPETENCIES OF PUPILS http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2095 <p>The main purpose of this study was to examine the relations between three forms of cultural capital (institutionalized, embodied and objectified), individual motivational factors (self-efficacy, school anxiety, intrinsic motivation, and valuing education), and key competencies of pupils. The results represent a secondary analysis of data obtained on a sample of 337 pupils who participated in PISA study (2009) conducted in Serbia. A proposed model of causal relations between cultural capital, motivational factors, and key competencies was confirmed. The obtained findings support the theory of self-efficacy, in which behavior and motivation are regarded as a product of complex interaction of individual and social factors, as well as behavior. The research confirmed that key competencies of pupils were influenced by personal characteristics, school anxiety in particular, but also by the characteristics of the socio-cultural context, such as the objectified and embodied cultural capital. It was found that cultural capital contributed to the development of personal characteristics that are predispositions for the key competencies, but it also had a direct effect on competencies.</p> Mia Marić Vesna Rodić Lukić Snežana Štrangarić ##submission.copyrightStatement## 2018-06-21 2018-06-21 11 1 9 26 10.19090/pp.2018.1.9-26 RULE-GOVERNED BEHAVIORS – DO EXTERNAL OR INTERNAL VARIABLES DEFINE THEM? http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2096 <p>The main goal of this research was to examine the effects of external variables (type of instruction, change in context, order of stimulus exposure) and internal variable (conformity) on rule-governed behavior and on reaction time in an experimental task. Three types of instructions were used in this research: those that contain a reward, positive punishment, or negative punishment. The experiment was designed in a way that, in the first phase, the rule was functional (led to points achievement), while in the second phase without announcing the change of context, the rule became dysfunctional, The results showed that change in the context, content of the instruction, and the conformity level may increase or reduce the probability of rule following. Changing the context in which the rule is no longer functional, increased significantly the likelihood of leaving the rule. The reward information within the instruction also increased the likelihood of leaving the dysfunctional rule. A more pronounced conformity, on the other hand, reduced the probability of leaving the rule. Furthermore, the results showed that there were significant double interactions of variables in the prediction of rule following. The highest logistic regression coefficients were obtained for the context and type of instruction interaction while the logistic regression coefficients were lower for the &nbsp;interaction of conformity and the type of instruction, as well as the context and conformity interaction. The triple interactions between internal and external variables in the prediction of rule following were also statistically significant. External variables had an effect on the reaction time, while the internal variable did not.&nbsp; Changes in the context, as well as the information about positive punishment, led to prolonging the reaction time, while order of stimulus exposure led to its shortening.</p> Svetlana Borojević Jadranko Janković ##submission.copyrightStatement## 2018-06-21 2018-06-21 11 1 27 52 10.19090/pp.2018.1.27-52 PRENATAL ATTACHMENT IN A CONTEXT OF EXPERIENCE OF THE FAMILY OF ORIGIN http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2097 <p>Prenatal attachment is described as a psychological bond that develops during pregnancy from mother to a fetus. Its importance is reflected in the quality of expectant mothers’ care for the fetus, and it is believed that it is the precursor of the development of emotional attachment between a mother and a child, an important aspect of parental identity formation and preparation for responsible and competent parenting. Studies suggest that the patterns that form the parental identity are transmitted through experiences that are internalized and form internal working model whose components make parental representation. Therefore, the aim of this research was to examine the predictive contribution of experience from the family of origin on the development of prenatal attachment. The sample included 91 pregnant women, inpatients from the Department of Obstetrics and Gynecology in Novi Sad, who were hospitalized because of certain health problems during pregnancy. For testing prenatal attachment the Prenatal attachment scale (SPMPV: Hanak, 2009), was used while as a measure of an experience in family of origin a modified Father presence questionnaire (FPQ: Krampe &amp; Newton, 2006) was employed. The results suggests that relationship with one’s own mother has a significant contribution in predicting prenatal attachment. Such resuts are in line with previous research findings that charachteristics of parental behavior are related with experiences with one’s own parents. Those results could reflect the fact that mothers were seen as dominat caregivers in our sample. Also, modeling can play a role in transgenerational transmission of parentning.</p> Mila Radovanović Ivana Mihić ##submission.copyrightStatement## 2018-03-22 2018-03-22 11 1 53 67 10.19090/pp.2018.1.53-67 SOCIAL DESIRABILITY BIAS AND PERSONALITY STRUCTURE - DIMENSIONAL AND TYPOLOGICAL PERSPECTIVES http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2098 <p>Main goal of this research is examination of social desirability bias (SDB), and its relation to dimensions and types of personality. Study was carried out on 1322 (76% female) participants, aged from 18 to 72 years (M = 33.63). IPIP simulation of Unlikely virtues (Uv) scale, questionnaire operationalisation of social desirability bias, and short version of VP + 2, questionnaire operationalisation of seven lexical dimensions in Serbian language, were administered. Latent class analysis was conducted in shared latent space of dimensions of VP + 2 and Uv. Bayesian information criterion indicates that the optimal solution consists of three personality types: Unadapted, Resilient and Constrained. Results are in accordance with assumptions about relations between social desirability bias and personality types. Resilient type scores moderately high on SDB, constrained type scores average, whilst unadapted type achieves moderately lowered scores on SDB. In order to examine relations between SDB and personality dimensions, gender, age and education status, analysis of covariance was applied. Results of this research confirm findings from previous research about relations between SDB and Five factor model personality dimensions, but also indicated the importance of the evaluative dimensions in understanding SDB.</p> Milan Oljača Bojan Branovački Selka Sadiković ##submission.copyrightStatement## 2018-03-22 2018-03-22 11 1 69 87 10.19090/pp.2018.1.69-87 VALIDATION OF SERBIAN ADAPTATION OF AUTHENTICITY IN RELATIONSHIPS SCALE - (AIRS) http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2099 <p>The aim of this study was to evaluate some of the psychometric characteristics of the Serbian adaptation of the Authenticity in Relationships Scale (AIRS: Lopez &amp; Rice, 2006). The two-factor structure was confirmed by confirmatory factor analysis applied on sample of 706 students. Factors of the scale are – Unacceptability of Deception and Intimate Risk Taking. Convergent validity and test-retest realibility was examined on the sample of 206 student. Convergent validity was examined by testing of correlations of two factors with positive and negative affect, self-esteem, dimensions of authenticity (authentic life, acceptance of external influence and self-alienation), satisfaction with relationship, satisfaction with partner's support. Both subscales have satisfying internal consistence, but very low test-retest reliability indicating nestability of authenticity in relationships of students.</p> Đurđa Grijak ##submission.copyrightStatement## 2018-03-22 2018-03-22 11 1 89 104 10.19090/pp.2018.1.89-104 JOB DEMANDS AND RESOURCES AS PREDICTORS OF BURNOUT AND WORK ENGAGEMENT: MAIN AND INTERACTION EFFECTS http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2100 <p>The hypothetical model of the study was based on three similar theoretical models: Job demands-control, Job demands-control-support, and Job demands-resources, and it categorizes all jobs into four types: "active", "high strain", "low strain", and "passive" job type. The main purpose of the current study was to determine whether there are significant main and interaction effects of job demands and job resources in predicting burnout and work engagement. The proposed hypotheses were tested with a cross‐sectional design among 206 Serbian employes (63% women). Respondents completed Work characteristics questionnaire, Utrecht work engagement scale, and Work burnout scale. Results of ANOVA supported hypotheses regarding the main effect of job demands on burnout, as well as the main effect of job resources on both burnout and work engagement. All main effects were in the expected direction. However, contrary to the proposed hypotheses, none of the interaction effect was found significant. In terms of proposed hypothetical model, it has been shown that employees on the "active" and "low strain" jobs exhibited more work engagement comparing to those on "passive" and "high strain" jobs. Also, employees with the "low strain" job type scored lower on burnout comparing to those with other three types. Research findings were discussed in the context of proposed theoretical models. Finally, practical implications of the study were summarized, as well as future directions.</p> Vesna Radošević Dragana Jelić Jelena Matanović Boris Popov ##submission.copyrightStatement## 2018-03-22 2018-03-22 11 1 105 125 10.19090/pp.2018.1.105-125 EXPLORING ALTERNATIVES FOR VISUAL WORD GRAMMATICAL PRIMING PROCEDURE: AN ERP STUDY http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2101 <p>In search of the optimal method for assessing grammatical context effects on the visual word processing, we designed a study to demonstrate that in a simple task of reacting to “oddball“ word pairs, subjects read and linguistically processed both the function and the content word simultaneously presented in a given pair. Properties of the oddball ERP paradigm allowed for stipulation that word pairs would evoke P300 potentials, and that properties and differences between potentials evoked by grammatically congruent and grammatically neutral pairs would indicate a type of stimuli processing. To test such prediction, we paired a noun and a verb with a congruent preposition and a personal pronoun respectively, preceding them to create a grammatically constrained condition, or with the conjunction preceding both target words to create unconstrained condition. The stimuli were employed in the two-stimulus oddball paradigm. Main outcome of our experiment was that the stimuli chosen evoked clear P300 potential as deviants in three out of four situations. More interestingly, in each of the situations P300 peaked well after 400 ms, falling near the upper limit of P300 range as usually reported. Such P300 latencies marked semantic processing (Polich, 2007), and indicated subjects read and linguistically processed both words in pairs. Our results suggested that in order to study effects of the grammatical context on the visual word processing, the standard priming procedure in which primes temporally preceded targets might not be required, or that it could at least be complemented by methods involving simultaneous primes and target presentation less burdened by technical issues.</p> Vanja Ković Platon Sovilj † Dejan Lalović ##submission.copyrightStatement## 2018-03-22 2018-03-22 11 1 127 142 10.19090/pp.2018.1.127-142 BIBLIOGRAFIJA NAUČNIH RADOVA U ČASOPISU PRIMENJENA PSIHOLOGIJA (2008-2013) http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2102 Jelena Jovin ##submission.copyrightStatement## 2018-06-21 2018-06-21 11 1 3 47