Dinamičko procenjivanje zone narednog razvoja testom za ispitivanje prvaka-1 (TIP-1)

  • Slađana Luković Osnovna škola 'Stevan Čolović', Arilje
  • Aleksandar Baucal Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Branka Tišma Osnovna škola 'Lazar Savatić', Beograd

Apstrakt

Osnovni predmet rada jeste ispitivanje mogućnosti primene instrumenta TIP-1 za dinamičko procenjivanje zone narednog razvoja. U okviru istraživanja su za svako dete dobijeni podaci o zoni aktuelnog razvoja (ZAR) i, uz odgovarajuće modifikacije procedure ispitivanja, o zoni narednog razvoja (ZNR). Rezultati pokazuju da su ZAR i ZNR u pozitivnoj korelaciji (r = .50), što je veća ZAR veća je i ZNR i obrnuto, što je slabije samostalno postignuće u manjoj meri dete napreduje i u saradnji sa kompetentnijim odraslim. Rezultati su u skladu sa očekivanjima formulisanim na osnovu teorije Vigotskog, kao i sa rezultatima nekih prethodnih istraživanja. Na osnovu istraživanja definisane su i praktične preporuke za psihologe koji se bave predškolskim testiranjem zrelosti za polazak u školu.
Objavljeno
26. 12. 2013.
Broj časopisa
Sekcija
Članci