Analiza vremena reakcije modelovanjem linearnih mešovitih efekata

  • Jelena Radanović Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Nemanja Vaci Univerzitetski centar za Primenjenu statistiku, Novi Sad

Apstrakt

Cilj ovog članka je da ilustruje modelovanje vremena reakcije korišćenjem linearnih mešovitih efekata. Ova analiza je ponuđena kao alternativa standardnoj obradi tehnikama iz porodice generalnih linearnih modela. Detaljno su prikazane karakteristike vremena reakcije, kao najčešće korišćene zavisne varijable u različitim psihološkim eksperimentima. Vreme reakcije uglavnom ne ispunjava preduslove za primenu parametrijskih statističkih postupaka, kao što su normalnost distribucije, nezavisnost opservacija i homogenost varijansi. U takvim situacijama pribegava se različitim transformacijama i eliminaciji sirovih vrednosti, kao i primeni robusnijih statističkih procedura, kakav je Metod linearnih mešovitih efektata. Posebna prednost prikazane analize je i to što omogućava modelovanje slučajnih efekata, na primer, ispitanika i stimulusa. Na ovaj način uzimaju se u obzir dodatni izvori varijabilnosti sadržani u vremenu reakcije, a dobijene rezultate moguće je generalizovati na druge objekte istraživanja. Ovo je kod standardnih analiza iz porodice generalnih linearnih modela otežano zbog korišćenja proseka po ispitanicima i po stimulusima i primene F1 × F2 testiranja razlika. U radu je prikazano i poređenje modela različitog stepena kompleksnosti korišćenjem indeksa fita. Ovim je proverena opravdanost uvođenja dodatnih parametara u model. Na samom kraju, prikazana je statistička kritika modela, koja je potvrdila podesnost krajnjeg modela datim podacima.
Objavljeno
28. 09. 2013.